>

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Data dodania: 7 listopada 2016

newsZ dniem 1 stycznia 2017 roku, na mocy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” uchwalonej 4 listopada 2016 roku, wprowadzona została nowa kategoria osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej tj. kobiet w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
  • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a gdy chodzi o sprawy karne – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze
  • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo-administracyjne
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art.3 ust 1)

Nowelizacja rozporządzenia proponuje rozwiązanie, zgodnie z którym kobietom w ciąży będzie przysługiwało pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc udzielana będzie w odniesieniu do praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, w szczególności w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej, ciężarna będzie musiała okazać dokument potwierdzający swój stan oraz podpisać stosowne oświadczenie.

 

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: Szczecin, Al. Wojska Polskiego 31/6

+48 604 247 594