>

Milczenie oznacza zgodę, czyli nowe przepisy dotyczące reklamacji

Milczenie oznacza zgodę, czyli nowe przepisy dotyczące reklamacji

Milczenie oznacza zgodę, czyli nowe przepisy dotyczące reklamacji

Data dodania: 8 grudnia 2015

news

Na mocy ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) wprowadzona w życie zostaje reguła, według której w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uwzględnia reklamacji, zobowiązany jest podać konsumentowi oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu lub też o odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu. Brak powyższego oświadczenia oznacza zgodę na rozpatrzenie sporu z konsumentem na ścieżce pozasądowej.

Powyższa reguła weszła w życie 10 stycznia 2017 roku.

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: Szczecin, Al. Wojska Polskiego 31/6

+48 604 247 594